ประวัติความเป็นมา

 


 

พ.ศ.2535

คณะบุคคลร่วมกันจัดตั้ง "กองทุนออมทรัพย์ษะกอฟะฮ"

ขึ้นที่ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

โดยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 


 

พ.ศ.2538

หลังจากกองทุนฯมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง คณะบุคคล ดังกล่าว

ดำเนินการจดทะเบียน จากกองทุนมาเป็นสหกรณ์

โดยใช้ชื่อว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด"

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

 


 

พ.ศ.2542

ได้ขยายสาขามาเปิดกิจการ ที่ อ.เมืองกระบี่ โดยชั้น 2

ร้านอาหารอับดุลเลาะฮ์ เป็นสำนักงานใหญ่

 


 

พ.ศ.2552

ได้ย้ายมาอยู่ที่ 119/9-10 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

(ใกล้สามแยกวิทยาลัยเทคนิคกระบี่)

 


 

ปัจจุบัน

สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด

ได้ย้ายมา สนง.ใหญ่ มาอยู่ที่ 291 ม.1 ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่    

มีทั้งหมด 7 สาขา และ 2 หน่วยบริการเคลื่อนที่

 

                                   

 -ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563-

 


 

 

 

 

 

Visitors: 30,266