สำนักงานของเรามีทั้งหมด 7 สาขา 2 หน่วยบริการเคลื่อนที่

 

 

    สำนักงาน สาขาสำนักงานใหญ่

    เลขที่ 291 หมู่ที่1 ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120

    โทร.075-652525
 

 

     สำนักงาน สาขากระบี่

     เลขที่ 199/9-10  ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 

     โทร.075-622312

 


 

 

    สำนักงาน สาขาคลองยาง

    เลขที่291/1 หมู่ที่1 ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81120

    โทร.075-652525

 


 

 

    สำนักงาน สาขาอ่าวลึก

    เลขที่ 59/24  หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

    โทร.075-665634 

 


 

 

     สำนักงาน สาขากาญจนดิษฐ์

     เลขที่ 329/29-30 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84290

     โทร.077-227403

 


 

 

    สำนักงานสาขาคลองท่อม

    เลขที่ 218/1-2 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  81120 

    โทร.075-702745  มือถือ 086-4706231 


 

 

    สำนักงานสาขาห้วยลึก  

    เลขที่ 14/10 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว   อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170

    โทร.075-810672

 


 

 

    สำนักงาน สาขาเกาะลันตา

    เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150

    โทร.075-667226

 


   สาขารถโมบายเคลื่อนที่  จำนวน 2 หน่วยบริการ

   โทร.093-6529892 , 084-5220042

 

   หน่วยบริการที่ 1 เขตอำเภอเมืองกระบี่

 

 

 

   หน่วยบริการที่ 2 เขตอำเภอคลองท่อม - ทรายขาว - เกาะลันตา

 

 

Visitors: 30,266